Traseu metrou Bucuresti

Number of View: 6213

Magistrala 1

Dristor 1 – corespondenta cu Dristor 2, Piata Muncii, Iancului, Obor, Stefan cel Mare, Piata Victoriei 1 corespondenta cu Piata Victoriei 2, Gara de Nord 1 corespondenta cu Gara de Nord 2, Basarab, Crangasi, Petrache Poenaru, Grozavesti, Eroilor, Izvor, Piata Unirii 1 corespondenta cu Piata Unirii 2, Timpuri Noi, Mihai Bravu, Dristor 1, Nicolae Grigorescu, Titan, Costin Georgian, Republica, Pantelimon.

Magistrala 2

Pipera, Aurel Vlaicu, Aviatorilor, Piata Victoriei 2 corespondenta cu Piata Victoriei 1, Piata Romana, Piata Universitatii, Piata Unirii 2 corespondenta cu Piata Unirii 1, Tineretului, Eroii Revolutiei, Constantin Brancoveanu, Piata Sudului, Aparatorii Patriei, Dimitrie Leonida, Berceni.

Magistrala 3

Preciziei, Pacii, Gorjului, Lujerului, Politehnica, Eroilor, Izvor, Piata Unirii, Mihai Bravu, Dristor 1, 1 decembrie 1918, Nicolae Teclu, Anghel Saligny.

Magistrala 4

Gara de Nord 2 corespondenta cu Gara de Nord 1, Basarab 2, 1 mai,, Jiului, Parc Bazilescu.

Leave a comment